Miercuri, 30 Mai 2012 19:28

Ce taxe si impozite trebuie sa platesti pentru un autoturism dintr-o alta tara membra UE

Written by  Avocat Natanaela Oprea
Rate this item
(1 Vote)
Achizitionarea unui autoturism dintr-o alta tara membra a Uniunii Europene a devenit de ceva vreme o solutie la care tot mai multi romani apeleaza, indiferent daca ne referim la persoane juridice sau cele fizice. Tocmai pentru ca practica este una comuna si des intalnita, aflam din articolul urmator care sunt principalele implicatii ale achizitiei intracomunitare de autoturisme din punct de vedere fiscal, respectiv din punct de vedere al TVA, impozit pe profit si taxe locale atat pentru firme, cat si pentru persoane fizice.
Achizitia intracomunitara de autoturisme presupune cumpararea unui autoturism de catre o persoana din Romania (persoana juridica inregistrata sau neinregistrata in RO in scopuri de TVA sau persoana fizica) dintr-o alta tara membra a Uniunii Europene.

Taxa pe valoarea adaugata

Pentru inceput, este foarte important sa definim categoriile autoturismele noi si autoturisme „second-hand”, deoarece acestea determina tratamentul TVA aplicabil. Potrivit prevederilor art. 125^1 din Codul Fiscal, un autoturism nou este acel autoturism care indeplineste una din urmatoarele 2 conditii: 
 • sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune, sau
 • sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km.
Atentie! Conditiile nu sunt cumulative.

Autoturismele second-hand sunt cele care nu indeplinesc nici una din aceste conditii.

TVA la autoturismele noi

Potrivit art. 126 alin. (3) lit.b) din Codul Fiscal, in cazul in care orice persoana (persoana juridica inregistrata sau neinregistrata in RO in scopuri de TVA sau persoana fizica) achizitioneaza un autoturism nou (indiferent de valoare) dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana respectiva va datora 24% TVA in Romania.
Persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA nu va plati efectiv TVA deoarece va aplica TVA prin mecanismul taxarii inverse, astfel TVA se inregistreaza numai in contabilitate.

Prin urmare o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA in Romania care efectueaza o achizitie intracomunitara de autoturisme noi:
 • Va primi o facture fara TVA de la vanzator;
 • Va aplica mecanismul taxarii inverse pentru achizitia autoturismului nou prin inregistrarea procentului de 24% aplicat la valoarea bunului atat ca TVA deductibila cat si TVA colectata;
 • Va declara tranzactia pe randurile 5 si 5.1., precum si pe randurile 18 si 18.1 din decontul de TVA;
 • Va declara tranzactia in declaratia recapitulativa 390 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc achizitia.
Persoana neinregistrata in Romania in scopuri de TVA sau persoana fizica trebuie sa depuna la organul fiscal competent un Decont special de TVA (formular 301) si sa plateasca efectiv TVA-ul inainte de inmatricularea in Romania a autoturismului nou, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de astfel de mijloace de transport.

De retinut ca pentru achizitiile de vehicule cu o greutate sub 3,5 tone destinate exclusiv transportului de persoane sunt in vigoare limitari speciale ale dreptului de deducere, potrivit carora nu se mai permite, in anumite conditii, deducerea integrala a taxei pe valoarea adaugata aferenta acestor achizitii.

Astfel, in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, se deduce 50% din taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca; 
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; 
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational; 
d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii. 

In cazul achizitiilor intracomunitare de vehicule, daca TVA este partial nedeductibila rezulta ca partea nedeductibila este o taxa nerecuperabila si devine parte a costului de achizitie. 

TVA la autoturismele second-hand

In cazul achizitiei de mijloace de transport care nu sunt noi sunt aplicabile reglementari specifice si se vor trata diferentiat in functie de regimul care s-a aplicat in celalalt stat membru.

A. In cazul in care mijlocul de transport care nu este nou a fost vandut de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru si care nu a aplicat regim second-hand. 

In acest caz se aplica acelasi tratament ca si in cazul achizitiei de mijloace de transport noi:
 • persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania va comunica codul sau de TVA furnizorului, care va scuti de TVA livrarea intracomunitara.
 • furnizorul va emite o factura fara TVA in care va mentiona ca s-a aplicat scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitara;
 • in Romania cumparatorul va avea obligatia de plata a TVA pentru achizitia intracomunitara de mijloace de transport prin mecanismul taxarii inverse;
 • cumparatorul va raporta in declaratia recapitulativa operatiunea.
Este important de retinut ca, la revanzarea acestor bunuri, cumparatorul din Romania nu va putea aplica regimul special pentru bunuri second-hand prevazut la art. 152² din Codul fiscal. 

B. In cazul in care mijlocul de transport care nu este nou a fost vandut de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru dar care a aplicat regimul special pentru bunuri second-hand sau de o persoana care a aplicat similarul din alt stat membru al scutirii de TVA prevazut la art. 141 (2) g) din Codul fiscal (art. 136 din Directiva 112/2006/CE).

In aceasta situatie achizitia intracomunitara nu este impozabila in Romania, deci nu se datoreaza TVA, conform art.126, alin.(8), lit.c) din Codul Fiscal: "(…) nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand (....) atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art. 313 si 326 din Directiva 112/CE/2006".

Prin urmare:
 • Nu se va datora si plati TVA;
 • Nu se va aplica taxare inversa;
 • Achizitia nu se va declara in Declaratia recapitulativa;
 • Tranzactia se declara in decontul de TVA la randul 26.
Pentru bunurile astfel achizitionate o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA in Romania, va putea aplica la vanzare regimul special pentru bunuri second hand prevazut de art. 152² din Codul fiscal, cu conditia obligatorie ca pe factura emisa de furnizor sa existe o mentiune din care sa rezulte regimul aplicat ( cele prevazute mai sus). 

In acest caz persoana impozabila revanzatoare din Romania va datora TVA in Romania. Astfel va calcula TVA datorata pe marja sa de profit mai putin suma TVA aferenta acestei marje. Marja profitului este diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila revanzatoare si pretul de cumparare. De asemenea trebuie sa respecte toate regulile privind aplicarea regimului de second-hand si sa detina documentatia aferenta : jurnal de cumparari special, jurnal de vanzari special, registru comparativ si evidenta stocurilor.

Impozit pe profit

Autoturismul achizitionat de o persoana jurdica romana va fi considerat mijloc fix amortizabil daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
 • este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
 • are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului (1.800 lei);
 • are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Din punct de vedere al regimului de amortizare, se poate opta pentru:
 • metoda de amortizare liniara sau
 • metoda de amortizare degresiva sau
 • amortizare in functie de numarul de kilometri prevazut in cartile tehnice sau
 • amortizare in functie de numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice.
Amortizarea calculata conform uneia din metodele de mai sus este deductibila fiscal in conditiile in care autoturismul este utilizat de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

Pentru a face dovada celor de mai sus, trebuie sa existe urmatoarele documente si sa fie corelate intre ele:
 • Proces verbal de predare – primire a autoturismului catre o persoana cu functie de conducere sau de administrare;
 • Foaie de parcurs;
 • Fisa postului si contractul de munca din care rezulta functia persoanei care utilizeaza autoturismul.
Atragem atentia asupra faptului ca valoarea cheltuielilor legate de utilizarea si intretinerea unui autoturism este deductibila sau nedeductibila in functie de foarte multi factori: felul cheltuielilor, tipul masinii, scopul utilizarii acesteia.

Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

Nu sunt deductibile 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Prin exceptie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi;

Taxe locale

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, denumit „taxa asupra mijloacelor de transport”.

Principalele aspecte de retinut in legatura cu taxa asupra mijloacelor de transport sunt:
 • Taxa se plateste la bugetul local al localitatii in raza caruia societatea isi are sediul sau persoana fizica isi are domiciliul;
 • Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv;
 • In termen de 30 de zile inclusiv de la momentul in care o persoana dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport;
 • Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport si in functie de capacitatea cilindrica a acestuia.
Last modified on Marţi, 10 Iulie 2012 15:24
Avocat Natanaela Oprea

Avocat Natanaela Oprea

 

Specializări: drept civil, drept penal, drept comercial, dreptul muncii, drept administrativ, drept bancar, drept fiscal,  proprietate intelectuală.

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

RECUPERARI CREANTE
- Titluri executorii
- Recuperam banii de la ANRP in baza Legilor nr. 9/1998 (Bulgaria), respectiv Legii nr. 290/2003 (Basarabia, Bucovina, Hertegovina), precum si in baza altor legi speciale 


RECUPERARE TAXA AUTO DE PRIMA INMATRICULARE

LITIGII CASE/TERENURI
- rezolutiuni si reziliere contracte
- uzucapiuni, succesiuni si partaje, revendicari
- obtinem hotarari judecatoresti care tin loc de act/titlu de proprietate

DIVORTURI/ INCREDINTARE MINORI

LITIGII DE MUNCA
- drepturi salariale

PLANGERI CONTRAVENTIONALE
- anulare proces verbal de contraventie

ASOCIATII DE PROPRIETARI
- infiintare si solutionare litigii legate de acestea

DOMENII DE ACIVITATE:
- Drept civil
- Drept comercial
- Dreptul familiei
- Dreptul muncii
- Dreptul administrativ
- Dreptul fiscal
- Proprietate intelectuala
- Drept bancar


SERVICII
- notari
- asistenta tranzactii imobiliare-notari publici
- executori judecatoresti
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstăzi32
mod_vvisit_counterIeri104
mod_vvisit_counterAceastă săptămână32
mod_vvisit_counterAceastă luna1711
mod_vvisit_counterTotal249767